Meer weten over het openbaar onderzoek?

Het openbaar onderzoek over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen liep van 8 november 2013 tot en met 12 januari 2014. Gedurende deze periode kreeg u de kans om uw bezwaren, bedenkingen en verbetersuggesties te formuleren bij het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Uw reacties worden dan overgemaakt aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA). De MORA heeft de opdracht om alle adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en te coŲrdineren en op basis daarvan een gemotiveerd advies uit te brengen aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

Verdere stappen :

Na het beŽindigen van het openbaar onderzoek brengt de MORA (binnen de 60 dagen) een advies uit aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het Vlaams Parlement bespreekt vervolgens het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen en brengt hierover een advies uit aan de Vlaamse Regering. Daarna kan de Vlaamse Regering het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen goedkeuren op basis van alle adviezen en amendementen.

terug - Terug


logo Mobiliteit en Openbare Werken