- doe mee aan de mobiliteitsenquete tot 29 mei

Het mobiliteitsdecreet voorziet in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Dit plan geeft in hoofdlijnen de langetermijnvisie weer op een duurzame mobiliteitsontwikkeling.


ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

Brochure
Deze brochure is een samenvatting van het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Ze geeft beknopt de doelstellingen, de keuzes en de actielijnen weer.

Lees de brochure - PDF document - 2,25 MB

Informatief deel
Dit deel analyseert en lijst de uitdagingen op waar de Vlaamse overheid extra werk van moet maken.

Lees het informatief deel

Richtinggevend deel
Dit deel bevat de beleidskeuzes waarmee we de Vlaamse mobiliteit concreet vorm willen geven.
(incl. managementsamenvatting informatief deel)

Lees het richtinggevend deel - PDF document - 646 kB

Gebundeld : informatief + richtinggevend deel

Lees het globaal ontwerp - PDF document - 6,17 MB
REAGEREN

Van 8 november 2013 tot en met 12 januari 2014 kon u reageren via deze website. Dit onderdeel van de website is nu afgesloten.

Meer over het openbaar onderzoek


HEEFT U NOG VRAGEN?
  • bel het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

    Vlaamse Infolijn 1700

EERDER UITGEBRACHTE ADVIEZEN EN OPMERKINGEN


Informatie over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen :

Resultaten van de mobiliteitsenquête in 2011 :

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen Mobiliteitsraad Vlaanderen Vlaamse overheid Vlaanderen in Actie - Pact 2020